50 lat Budimeksu

  • Home
  • /
  • 50 lat Budimeksu

Budimex jest największą firmą budowlaną w Polsce.

ZATRUDNIA PONAD 6000 SPECJALISTÓW, REALIZUJE PROJEKTY Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY: DROGOWEJ, KOLEJOWEJ I LOTNISKOWEJ, A TAKŻE KUBATURY ORAZ ENERGETYKI I PRZEMYSŁU. OPRÓCZ RYNKU POLSKIEGO DZIAŁA RÓWNIEŻ NA DWÓCH RYNKACH ZAGRANICZNYCH.

Jest doświadczoną, firmą, która patrzy w przyszłość. Budimex powołał Zespół ds. Innowacji, którego celem jest lepsze wykorzystanie potencjału firmy w poszukiwaniu nowych technologii oraz stymulowanie wśród pracowników innowacyjnego podejścia do realizowanych zadań. Historia Budimeksu dowodzi, że dzięki rzetelnej pracy znakomitych fachowców oraz sprawnemu i nowoczesnemu zarządzaniu firma rozwija się i odnosi sukcesy, pozostawiając po sobie inwestycje: drogi, mosty, budynki biurowe i mieszkalne, szkoły, a nawet obiekty sakralne.

Historia

Rok 1968 był rokiem rewolucyjnym pod wieloma względami. W tym okresie miały miejsce jedne z kluczowych przemian ustrojowych, politycznych oraz społecznych, mające ogromny wpływ na teraźniejszość. Na tle tak interesujących i przełomowych wydarzeń rodzi się również historia Budimeksu. Wtedy to, ówczesne władze w celu eksportu usług budowlanych głównie do krajów rozwijających się w Azji i Afryce, ale także krajów bloku wschodniego powołały Centralę Handlu Zagranicznego Budownictwa Budimex.

Przez pierwsze 10 lat, Budimex podpisał aż 75,5 tysiąca kontraktów, realizując inwestycje w Polsce i poza jej granicami: w Iraku, Rosji, Libii i Korei. Okres przemian w Polsce w latach 80-tych to okres świetnej passy firmy za granicą. Efektem było między innymi wybudowanie około 4700 km dróg za sumę ponad 1,7 mld dolarów.

W 1992 roku w Budimex został sprywatyzowany. Trzy lata później akcje firmy trafiły na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie już podczas pierwszych notowań wartość akcji przekroczyła cenę emisyjną o 35%! Trzecie dziesięciolecie działalności firma zamykała kolejnymi osiągnięciami, co zaowocowało, że w 1997 roku Budimex stał się największą w Polsce firmą budowlaną. Budował w 23 krajach i zatrudniał dziesiątki tysięcy specjalistów.

Przez całe dziesięciolecia firma odnosiła sukcesy. Inwestycje realizowane przez Budimex były wielokrotnie nagradzane w konkursach branżowych. I tak, za budynek biurowy LOT-u w Warszawie firmie przyznano Platynowe Wiertło (nagroda firmy Bosch), w tym samym konkursie wyróżniono także budynek mieszkalny Rondo przy Rondzie Wiatraczna. Centrum Konferencyjne Magda w Licheniu Starym zostało natomiast wyróżnione w konkursie Złoty Klucz zorganizowanym przez Polskie Zrzeszenie Hoteli. Budimex jest autorem między innymi kolejnych odcinków warszawskiego metra, mostu na Bugu, Trasy Siekierkowskiej, Mostu Kotlarskiego w Krakowie czy Bazyliki w Licheniu. W 2015 r. firma budowała niemal co czwarty kilometr drogi w Polsce, biorąc dużą odpowiedzialność za tworzenie nowoczesnej sieci dróg szybkiego ruchu. Rok później, jako pierwszy w Polsce, Budimex skończył realizację instalacji termicznego przekształcania odpadów w energię elektryczną i cieplną w Białymstoku. Od 2011 roku Budimex pozostaje w składzie indeksu RESPECT, który skupia najbardziej odpowiedzialne spółki giełdowe. Znalazł się także w gronie laureatów rankingu Patriotyzmu Polskiego Biznesu, przyznano mu tytuł Best Quality-Employer 2017. Otrzymał też Godło Inwestora w Kapitał Ludzki – nagrody przyznawanej na podstawie oceny dokonywanej przez pracowników. Warto również wspomnieć, że ważnym elementem polityki firmy była od zawsze działalność społeczna, dobroczynna i charytatywna: od sprawowania opieki nad Cmentarzem Powązkowskim, po finasowanie Stref Rodzica w dziecięcych szpitalach na terenie całego kraju.