Projekty

Kontynuujemy dla mieszkańców, budujemy dla pokoleń!
Gminno Ludowy Klub Sportowy "KRZNA" w Rzeczycy
Rzeczyca jest prężnie rozwijająca się wiejską miejscowością, głównie dzięki panującej przyjaznej atmosferze. Projekt obejmowałby modernizację boiska znajdującego się przy szkole im. Kornela Makuszyńskiego oraz przedszkolu. Boisko wymaga kapitalnej renowacji. Z obiektu korzystają zarówno dzieci ze szkoły, mieszkańcy wsi oraz rozwijający się w niesamowitym tempie Klub Sportowy „KRZNA”, posiadający sekcję seniorów oraz 3 grupy dziecięce na które uczęszcza ponad 50 dzieci. Boisko dla pokoleń!