Projekty

AED ( Automatyczne Defibrylatory Zewnętrzne) dla powiatu nowosolskiego
Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych "MEDYK"
Zakup i montaż AED (Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych ratujących życie) w ogólnie dostępnej przestrzeni publicznej, na terenie pow. nowosolskiego z uwzględnieniem terenów wiejskich z dostępem 24h/dobę. Przeszkolenie osób z obsługi AED, oraz promowanie projektu wśród mieszkańców pow. nowosolskiego.