Projekty

Szlak innowacyjnych obserwatoriów przyrody - ecoartesium
Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju
Ecoartesia-konstrukcje nietrwale związane z gruntem, oparte na ramie-obserwatoria przyrody oraz lokalne centra edu. ekol. i aktywności. Lokalizacja zmienna na gr. gmin, lasów państ, pryw. gosp. agrotur. Obserwatoria to inne podejściu do technologii w eduk ekol. (noktowizory, rejestratory, drony, mikroskopy) obserwacji przyrody PK oraz Narwii. Instalacje OZE, systemy wody deszczowej i unieszk. scieków-zeroemisyjne. Wielofunkcyjne:na gruncie, jako wieża, na pomoście na wodzie. Wstępny projekt.