Projekty

Jesteśmy silni i niepełnosprawni, do życia zdolni i w pracy sprawni!
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych "Koniczynka"
Utworzenie pierwszego na terenie powiatu radomszczańskiego Zakładu Aktywności Zawodowej, przy którym będzie działał Zakład Sportu i Kultury. W ZAZ-ie znajdzie zatrudnienie 35 os. niepełnosprawnych (ON). ZKS będzie miejscem integracji społeczności lokalnej z ON. Środki zostaną przeznaczone na likwidację barier architektonicznych (budowa windy), termomodernizację (wymiana okien/drzwi) i wyposażenie ZAZ i ZKS (sprzęt rehabilit, sportowy, wyposażenie teatru itp.). Koszt inwestycji 450 tyś zł.