Projekty

Instytut Rozwoju Dziecka
Stowarzyszenie Karuzela
Zadanie przewiduje dostosowanie części istniejącego budynku przy ul. Starokrakowskiej 135 w Radomiu na Instytut Rozwoju Dziecka - Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji, gdzie funkcjonować będą placówki edukacyjne integracyjne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w związku z ich edukacją, ochroną zdrowia, pomocą społeczną, terapią i rehabilitacją społeczną.