Projekty

Strażacki dom kultury- Ratujemy, Uczymy, Dbamy o tradycję.
Ochotnicza Straż Pożarna w Studzieńcu
Dzięki realizacji projektu chcemy stworzyć miejsc w naszej miejscowości które będzie domem tradycji, miejscem edukacji a zarazem bazą ratowników z naszej jednostki. Od kilku lat strażacy w czynie społecznym sami remontują swoją remizę. Zaczynaliśmy od starej kuźni a na chwilę obecną mamy 2 boksy garażowe. Remiza jest bijącym sercem miejscowości dla tego chcemy stworzyć sale edukacyjną i tradycji z sanitariatami abyśmy mogli się rozwijać i szkolić społeczeństwo.