Projekty

Budowa kompleksu rehabilitacyjno-rekreacyjnego
Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A.
Utworzenie kompleksu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób z zaburzeniami psychicznymi z gminy Aleksandrowa Łódzkiego. Projekt zakłada budowę siłowni plenerowej, strefy relaksu z bezpiecznym paleniskiem i ogrodu sensorycznego którego celem będzie pobudzenie zmysłów, edukowanie, wspomaganie rozwoju psychoruchowego oraz pobudzanie funkcji poznawczych. Zagospodarowanie przestrzeni przyczyni się do skutecznej rehabilitacji, usprawnienia funkcjonowania i zminimalizowania poczucia izolacji.