Projekty

Kuźnia Społeczna - miejsce inwestycji społecznych
Bank Żywności w Olsztynie
Kuźnia Społeczna to projekt Banku Żywności w Olsztynie. Celem projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i zmniejszenie bezrobocia na terenie gminy m. Olsztyn i gmin sąsiadujących poprzez adaptację budynku należącego do Banku Żywności w Olsztynie, poprawę jego funkcjonalności i przystosowanie do pełnienia funkcji aktywizatora rozwoju przedsiębiorczości społecznej.