Projekty

Dom Przerwy Wytchnieniowej
Stowarzyszenie OLIGOS
Dom Przerwy Wytchnieniowej to projekt zakładający uruchomienie pierwszej w woj. śląskim a drugiej w Polsce placówki krótkoterminowej i całodobowej opieki dla osób z niepełnosprawnością. Idea DPW polega na zapewnieniu opieki osobie z niepełnosprawnością na czas, gdy nie może jej sprawować rodzic lub opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe, pobyt w szpitalu, potrzebę odpoczynku czy załatwienia codziennych spraw.