Projekty

Wszystko dla dziecka. Centrum Wsparcia Rozwoju Dziecka i Rodziny w Biłgoraju – remont i modernizacja budynku oraz dostosowanie go do specjalistycznych potrzeb.
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce
Utworzenie Centrum Wsparcia Rozwoju Dziecka i Rodziny ma przeciwdziałać marginalizacji infrastrukturalnej i lokalizacyjnej dzieci wychowujących się w rodzinach SOS, rodzinach zastępczych i dysfunkcyjnych z powiatu biłgorajskiego. Realizacja projektu doprowadzi do poprawy dostępności i jakości usług terapeutycznych, które umożliwią odpowiednie wsparcie w rozwoju dzieci, zmniejszając ryzyko wykluczenia i uzależnienia. Projekt miałby na celu remont budynku oraz dostosowanie go do potrzeb Centrum.