Projekty

Galeria Sztuki KOCIOŁ
Gmina Suchedniów
Galeria Sztuki KOCIOŁ to projekt, który czerpie z tradycji, wyrasta z potencjału ludzi, buduje unikalną tożsamość lokalną, otwiera na świat i daje nowe perspektywy rozwoju. Park i teren wokół zalewu, zdegradowany, funkcjonalnie strategiczny obszar wspólny Suchedniowa, zostanie zaaranżowany jako naturalna przestrzeń wystawowa, w której w innowacyjny sposób eksponowane będą różnorodne formy lokalnych artystów, a w przyszłości twórców z całej Europy. Bramą Galerii będzie zabytkowy kocioł parowy.