Projekty

Miejsce Aktywności Lokalnej w dzielnicy Kłokocin
Miasto Rybnik
Ideą projektu jest stworzenie mieszkańcom przestrzeni, z którą będą mogli się utożsamiać i którą będą traktować jako własną. Miejsce będzie zachęcać nowoczesną aranżacją, dając możliwość organizacji różnego typu działań i wydarzeń. Powstanie ono w dzielnicy, która nie ma ośrodków pełniących funkcję centrum integracyjnego dla mieszkańców.