Projekty

Budowa Centrum Rehabilitacji
Dom Zakonny Zgromadzenia Sług Jezusa w Kiełczewicach
W ramach projektu adaptowany zostanie budynek gospodarczy dla potrzeb rehabilitacji społecznej i fizykalnej (kinezyterapia, fizykoterapia, laseroterapia i inne) osób niepełnosprawnych intelektualnie i seniorów z lokalnej społeczności przy udziale wolontariuszy (młodzieży gimnazjalnej i licealnej). Budynek poddany zostanie termomodernizacji, zamontowane zostaną ogniwa fotowoltaiczne oraz winda.