Projekty

Poznańskie Centrum Rekreacyjno-łucznicze „Leśnik”
Klub Sportowy Leśnik Poznań
Chcąc propagować łucznictwo wśród: dzieci, osób niepełnosprawnych i seniorów. Musimy dokończyć rewitalizację terenu, który staje się przyjaznym miejscem na mapie miasta. Konieczny jest montaż oświetlenia, budowa chodników, ramp dla niepełnosprawnych, oraz budynku z zapleczem sanitarnym. Budynek ma być też miejscem spotkań z kulturą dla lokalnej społeczności i stałym klubem „aktywnego seniora”. Na terenie boiska chcemy organizować ogólnodostępne eventy z elementami edukacji „Pro-Eko”.