Projekty

Budujemy CERT
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" w Wadowicach
Budowa Centrum Edukacji, Rehabilitacji i Terapii w Wadowicach przyczyni się do zwiększenia dostępności usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych. Profesjonalnie prowadzony ośrodek będzie miejscem kompleksowej terapii, wparcia rodzin i aktywizacji osób niepełnosprawnych. W roku 2017 udało nam się zakończyć I etap budowy (stan surowy zamknięty). Teraz chcemy zrealizować II etap inwestycji - wykończenie wnętrza budynku. Więcej na stronie http://dacszanse.pl/centrum-integracji.