Projekty

"Ćwicz umysł - porusz zmysły" - modernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bychawie
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie jest jedyną placówką w swoim rejonie działania świadczącą pomoc diagnostyczno-terapeutyczną dzieciom i młodzieży. Rocznie obejmujemy pomocą ponad 1000 dzieci i ich rodzin. W 90% są to dzieci z terenów wiejskich o ograniczonych finansach i możliwościach dostępu do specjalistów. Nasz budynek wymaga modernizacji oraz dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Marzymy o zakupie i montażu wyposażenia do sali SI oraz sprzętu do metody Tomatisa.