Projekty

Osada Twórców (Cohabitat)
Fundacja Cohabitat
Osada Twórców to prototyp miejsca życia, gdzie technika mu służy. Wspólnie ze społecznością kilkuset osób, na 7 ha, budujemy model eksperymentalnej przestrzeni opartej o odpowiedzialne gospodarowanie zasobami, rozwijając budownictwo naturalne, ciesielstwo, stolarstwo, wytwórstwo, agroekologię. Wszystko w kulturze bycia pożytecznym. W ramach projektu Zmieniaj Świat chcemy zmodernizować m.in. : dach, węzły cieplno – sanitarne, infrastrukturę internetową, wyposażyć stanowiska pracy