Projekty

„Muzeum zapomnianych sąsiadów” Przywrócenie upamiętniającej, edukacyjnej, sakralnej i turystycznej funkcji zrujnowanym zabytkowym cmentarzom wschodniego pogranicza.
Towarzystwo dla Natury i Człowieka
Na Lubelszczyźnie jest ok. 400 pozbawionych opieki, zdewastowanych, zarośniętych prawosławnych, greckokatolickich ewangelickich i żydowskich nekropolii z XVIII i XIX w., będących świadectwem wielokulturowej historii oraz ludowej sztuki kamieniarskiej. Projekt obejmuje rekonstrukcję - remont zniszczonych nagrobków na 8 z nich, uporządkowanie terenu i usunięcie zarośli z 20 i 30 tablic informacyjnych, internetowy atlas, publikację o sztuce i historii cmentarzy Werbkowic i spotkania edukacyjne.