Projekty

Zmiana systemu ogrzewania w Schronisku dla Mężczyzn-Seniorów w Jeleniej Górze
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie
Głównym celem projektu jest modernizacja systemu ogrzewania w obiekcie mieszczącym się przy ul. Wolności 180 w Jeleniej Górze, w którym mieści się Schronisko dla Mężczyzn – Seniorów i Ogrzewalnia. W ramach zadania planuje się wymianę pieca na paliwo stałe, który znajduje się w obiekcie na piec gazowy oraz wymianie instalacji w związku z nowym źródłem ogrzewania. Bezdomni we współpracy z konserwatorem w Towarzystwie, wykonają prace wykończeniowe po zamontowaniu instalacji.