Projekty

Ukończenie budowy domu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na Warszawskich Bielanach.
Fundacja Malwa
Dom Fundacji Malwa, w którym zamieszkać ma blisko 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie, jest budowany od 18 lat dzięki inicjatywie i wielkiemu wysiłkowi (również finansowemu) ich rodziców. W chwili obecnej oddane do użytkowania są parter i piwnica, gdzie już zaczynamy działalność zarówno dla przyszłych mieszkańców domu jak i niepełnosprawnych z sąsiedztwa. Do zakończenia budowy potrzebujemy 500 tys. zł - tylko i aż tyle, aby stworzyć Dom naszym podopiecznym.