Projekty

Jesteśmy w DOBRYM MIEJSCU - Grupa Pomocy Humanitarnej
Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
Pomoc humanitarna w przypadku klęsk, katastrof i sytuacji nadzwyczajnych nie jest popularnym tematem lecz niezwykle ważny. Wymaga wiedzy, umiejętności i odpowiednich zasobów. Powodzie, huragany, katastrofy budowlane. Wszędzie tam jest Grupa Pomocy Humanitarna PCK. To czego nam brakuje to zaplecze. Pozyskaliśmy odpowiedni budynek, który po remoncie stanowiłby centrum szkoleniowe, miejsce wymiany doświadczeń i bazę magazynową, brak nam jednak środków finansowych na jego dostosowanie.