Projekty

Remont lokalu na pierwsze integracyjne przedszkole "Młodzi Żeglarze" Zalewo/iławskie/warmińsko-mazurskie
Fundacja Damy Radę
Przedszkole dla dzieci ze terenów wiejskich będzie bazą długofalowych działań w 2 gminach wiejskich na rzecz niepełnosprawnych. Stworzymy: nowe miejsca nauki, placówkę prowadzącą codzienną terapię i rehabilitację dzieci z niepełnosprawnościami, zbudujemy lokalną kadrę terapeutów, sala rehabilitacyjna będzie służyć nie tylko przedszkolakom, powstanie grupa wsparcia dla rodziców.