Projekty

Przyjazna sala murowany sukces na egzaminie zawodowym
Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza
Nowa sala dydaktyczna spełniałaby wymagania Ośrodka Egzaminacyjnego w zakresie gastronomii oraz zapewniałaby realizację podstawy programowej. Stworzono by w pełni wyposażone stanowiska robocze dla uczniów uczących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych pomieszczeń oraz zakup nowoczesnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych zostałyby stworzone warunki niezbędne do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych.