Projekty

Nowoczesna siłownia integracyjna Gliwice Łabędy
Fundacja "Dom Nadziei"
Kompleksowy remont budynku przeznaczonego na siłownię przy nowym ośrodku "Dom Nadziei". Chcemy budować społeczeństwo wolne od uzależnień dając im alternatywę na czas wolny i być blisko, gdy trzeba pomocy, aby z nałogiem zerwać. Siłownia integracyjna dla ośrodka leczenia uzależnień i lokalnej społeczności będzie mogła spełniać potrójną rolę - terapii zajęciowej dla młodzieży z ośrodka, oraz siłowni i miejsca spotkań ludzi z pasją sportową, którzy będą prowadzili zajęcia w tym miejscu.