Projekty

Zieleń nieoczywista
Fundacja KOLOROWO
Projekt polega na budowanie 2 przystanków autobusowych z zielonymi dachami na terenie miasta Łodzi, w okolicach 2 szpitali. Projekt odpowiada na aktualny problem dużych aglomeracji związany ze smogiem i stanowi inspirację dla innowacyjnych działań w Polsce. Poprawia estetykę przestrzeni publicznej i uświadamia jak przez zieloną użytkową infrastrukturę miejską wpływać na poprawę jakości klimatu. Łódź organizuje Zielone EXPO 2024, stąd projekt wpisuje się w długoterminową strategię rozwoju miasta.