Projekty

Globalna Świetlica
Szkoła Podstawowa nr 24 im. Norberta Kroczka w Zabrzu
Projektowana świetlica szkolna, będzie docelowo miejscem zajęć dla dzieci oraz młodzieży i spotkań ze społecznością lokalną w myśl edukacji globalnej. Edukacja globalna to pojęcie bardzo szerokie i aktualnie wykorzystywane w ekologii. Zdobyta wiedza uczniów,wychowanków i innych beneficjentów zaprocentuje w codziennym życiu i ich postawach ekologicznych. Aby pracownia mogła spełniać swoje funkcje konieczny jest remont pomieszczeń znajdujących się w części przyziemnej budynku naszej szkoły.