Projekty

Budujemy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem.
Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach "Wspólny Świat".
Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „Wspólny Świat” z Białej Podlaskiej od ponad dziesięciu lat niesie pomoc dzieciom i młodzieży z autyzmem. Kształcimy, edukujemy, prowadzimy grupy wsparcia, niesiemy pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebują. W 2017 stowarzyszenie rozpoczęło budowę Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem,gdzie zorganizowany będzie system wsparcia osób z autyzmem na przestrzeni całego życia: www.wspolnyswiat.org