Projekty

Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku
Pomysł polega na przeprowadzeniu termomodernizacji budynku, w którym znajduje się Warsztat Terapii Zajęciowej - placówka dla 55 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, oraz Klub sąsiedzki 13, gdzie prowadzimy zajęcia dla społeczności lokalnej. Chcielibyśmy przeprowadzić całościowo ocieplenie budynku wraz z otynkowaniem ścian, wymienić pozostałą stolarkę okienną i drzwiową - w ten sposób doprowadzilibyśmy do zmiany na lepsze warunków prowadzonej terapii.