Projekty

Modernizacja Centrum Aktywności Kulturalno-Społecznej w Sobolach jako ośrodka aktywizacji kulturalnej mieszkańców powiatu radzyńskiego
Sobole
Fundacja Sobole działa od 2016r na Lubelszczyźnie w zabytkowym założeniu parkowo-dworskim na terenie wiejskim. Zajmujemy się promocją kultury i designu, edukacją, działalnością interdyscyplinarną oraz wspieraniem lokalnej społeczności, która ma znacznie ograniczony dostęp do kultury. Przedmiotem projektu jest modernizacja budynku Centrum Aktywności Kulturalno-Społecznej w Sobolach, która umożliwi rozszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej oraz edukacyjnej,a także wzmocni integrację społeczną.