Projekty

Obiekt godny marzeń wizytówką polski na cały świat - Budimex dla niewidomych w Laskach
Fundacja Szansa dla Niewidomych
Kompleksowe dostosowanie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Ten innowacyjny projekt zakłada stworzenie systemu oznakowań przestrzeni dostarczającego osobom z dysfunkcją wzroku informacji: dźwiękowych, głosowych, wizualnych i dotykowych o otoczeniu, w którym przebywają. Dostosowana zostanie przestrzeń zarówno przed, jak i w wybranych budynkach. Ośrodek jest ceniony i znany na całym świecie, w 2022 roku zostanie w nim zorganizowana International Mobility Conference.