Projekty

EkoSfera
Stowarzyszenie Freelab
Projekt Ekosfera to inicjatywa stworzenia przestrzeni, pawilonu, zbudowanego z ponownie przetworzonych tworzyw sztucznych. Pawilon stanąć ma w mieście Września. Będzie to cały proces angażujący lokalne środowisko. Planujemy wspólnie z partnerami zorganizować zbiórkę materiałów typu PET. Następnie ich segregację wg kolorów i ponowne przetworzenie i wylanie w przygotowane formy. Tak wykonane elementy będą stanowiły zewnętrzną powłokę Pawilonu, którego szkielet stanowić będzie konstrukcja stalowa.