Projekty

"Godne życie" Budowa Centrum Rehabilitacyjno- Mieszkalnego dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu
Budowane Centrum powstaje z inicjatywy rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną, w celu zapewnienia warunków do godnego życia- samodzielnego mieszkania ze wsparciem asystenta i rehabilitacji. Szczególnie w sytuacji, kiedy rodzice i opiekunowie odchodzą i niepełnosprawna osoba pozostaje sama.Budowa kompleksu rozpoczęła się w 2001 r., trwa etapami. Do chwili obecnej został wybudowany I etap, 3 budynki z kompleksu. Wnioskujemy o wsparcie w budowie kolejnego - II etapu.