Projekty

Modernizacja Oddziału Chirurgii Dziecięcej - Nowa jakość leczenia
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku Oddział Chirurgii Dziecięcej
Projekt modernizacji oddziału chirurgii dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego w Rybniku powstał, aby umożliwić dzieciom z makroregionu rybnickiego korzystanie z usług medycznych na wysokim poziomie zarówno jakościowym jak i procesowym. Ponadto, projekt zapewnia poprawienie komfortu hospitalizacji małych pacjentów oraz ich rodziców, a także usprawnienie procesu diagnostycznego leczenia pacjentów.