Projekty

NOWE ŻYCIE STAREJ SZKOŁY
Stowarzysznie Aktywności Lokalnej Dolina Kacanki
W naszej wsi znajduje się drewniany budynek szkoły z 1909 roku, który bez rychłego zabezpieczenia i remontu może obrócić się w perzynę. Jest to wyjątkowa budowla na skale regionu, który mógłby służyć jako Centrum Edukacji Przyrodniczej i Kulturowej. Duża kubatura budynku, rozległość terenu, boisko, bogata historia, zabytki, stara latarnia leśna powoduje, iż obiekt ten dawałby przestrzeń do aktywności lokalnej i przyjmowania gości z zewnątrz w formie np. wioski tematycznej.