Projekty

Wielopokoleniowa strefa rekreacji w Parku Kopernika
Miasto Gorzów Wielkopolski
Celem projektu jest rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez aranżację przestrzeni-utworzenie siłowni oraz placu zabaw stanowiących jako kompleks atrakcyjne miejsce spotkań, nawiązywania i utrwalania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców Gorzowa Wlkp. Dopełnieniem inwestycji będzie piknik astronomiczny „Kopernik pod gwiazdami” na którym będzie można wziąć udział w obserwacji gwiazd, warsztatach i pokazie kinowym.