Projekty

Hala sportowowo - widowiskowa
KLUB JEŹDZIECKI "BIAŁYSTOK"
Projekt polega na budowie profesjonalnej namiotowej hali (60 x 22 m) - krytej ujeżdżalni z odpowiednim podłożem, która w ciepłych okresach byłaby wykorzystywana jako miejsce gminnych festynów, koncertów, kino. Dodatkowo projekt przewiduje zakup przenośnych boksów na koni, aby można było organizować na hali zawody jeździeckie o zasięgu wojewódzkim lub większym oraz organizować na terenie ośrodka jeździeckiego klubu w Ignatkach Os. gminne wystawy zwierząt hodowlanych rolników z tego regionu.