Projekty

STREFA AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I SPORTOWEJ NA TERENIE LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO W GÓRKACH ŚLĄSKICH
LUDOWY KLUB SPORTOWY GÓRKI ŚLĄSKIE
Celem projektu jest rozbudowa oraz modernizacja terenu Ludowego Klubu Sportowego. W ramach inwestycji zostanie wybudowany tematyczny plac zabaw wraz ze strefą fitness i siłownią oraz boisko wielofunkcyjne. Modernizacja obejmie budynek siedziby Klubu oraz magazyn. Dzięki projektowi cała Gmina oraz gminy ościenne zyskają nowej ciekawe miejsce na aktywne spędzanie wolnego czasu. Rozbudowa Klubu da liczne korzyści dla istniejącego w okolicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, OSP oraz Klubu Tenisowego.