Projekty

Lubięcińska Strefa Kreatywnego Ucznia „LubięEDU”
Zespół Szkół w Lubięcinie
Budi - maskotka, która zaprasza uczniów z Gminy Nowa Sól, rodziców i społeczność lokalną do innowacyjnej Lubięcińskiej Strefy Kreatywnego Ucznia LubięEDU czyli kompleksu składającego się z 2 nowoczesnych, wzorcowych w skali kraju pracowni naukowych pozwalających pracować metodami STEM i doświadczalną podczas lekcji, zajęć pozalekcyjnych i dni otwartych; sali sensorycznej do zajęć rewalidacyjnych, a także 2 korytarzy, 2 świetlic, podwórka i placu zabaw pozwalających kreatywnie spędzać czas wolny.