Projekty

'SPOTKAJMY SIĘ NA SZCZYCIE' - LABORATORIUM ZDARZEŃ I LOKALNYCH MARZEŃ
'Emar' Sp.j. Marek Rutkowski i Spółka
Projekt polega na przebudowie dachu budynku publicznego na dach zielony i zakłada stworzenie wspólnej przestrzeni integracji środowiska społecznego,ekologicznego i estetycznego. Ma za zadanie pokazanie innym społecznościom,że połączenie potencjałów małych grup czy jednostek może wprowadzić wielkie zmiany i być przykładem dla innych. Jest odpowiedzią na walkę z rosnącym brakiem przestrzeni zielonych w mieście w myśl idei:to co budynek zajął w podstawie niech wyniesie na szczyt jako WSPÓLNE DOBRO.