Projekty

Wolna Przestrzeń
Stowarzyszenie Wspierania Talentów
Poszukujemy tego, co nas łączy. Uczymy się od siebie nawzajem. Rozwijamy potencjał. Wspieramy się w przezwyciężaniu trudności. Wyrażamy emocje dzięki różnorodnym formom przekazu. Tworzymy rzeczy niezwykłe. Szanujemy inność i różnorodność. Mamy też przestrzeń, która wymaga remontu: wymiany CO, zainstalowania hydrantów, nowych – schodów, drzwi, posadzek, łazienek, kolorowych ścian. Dzięki wsparciu możliwy będzie nasz rozwój w tworzeniu warunków wpływających na wszechstronny i bezpieczny rozwój.