Projekty

Międzynarodowy Dom Spotkań Wolontariuszy "Wigilijne Miasteczko"
Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka "Wyspa"
Stworzenie całorocznego domu wolotariuszy, w którym będą mogli się spotkać młodzi ludzie z całego świata to nasze największe marzenie! Zbudowaliśmy już miejsce w którym każdy czuje się akceptowany, potrzebny i zrozumiany. Teraz pragnimey poszerzać nasze horyzonty i przygarniać jeszcze większą ilość osób do naszego wspólnego domu. Dzięki termomodernizacji będziemy mogli przyjmować do siebie ludzi z zagarnicy, ale także umożliwimy młodzieży wyjazdy w obce strony w ramach wymiany dobrych praktyk.