Projekty

Dziedzictwo kulturowe Miasta Malborka- remont schodów i ciągów pieszych przy kościele Jana Chrzciciela w Malborku
Miasto Malbork
Projekt zlokalizowany jest w Malborku i dotyczy bezpośredniego otoczenia wpisanego na listę UNESCO zamku krzyżackiego w Malborku. Zakres przedmiotowy projektu obejmuje remont schodów i ciągów pieszych znajdujących się przy kościele Św Jana Chrzciciela. Przedsięwzięcie stanowi kontynuację działań związanych z zagospodarowaniem bulwarów miejskich nad rzeką Nogat - projektu dofinansowanego z Programu Współpracy Transgraniczej Litwa – Polska –Rosja 2014-2020.