Projekty

PARK PRZY SZKOLE
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Wapnie
Budowa przyszkolnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla uczniów Szkoły Podstawowej i mieszkańców gminy Wapno. W skład kompleksu wejdzie boisko wielofunkcyjne o wym. 22x44 m z bieżnią okólną i skocznią w dal, plac zabaw dla dzieci oraz część parkowo-spacerowa. Umiejscowienie zadania w parku przy szkole pozwoli wykorzystać naturalny drzewostan (częściowo zabytkowy) parku dla celów rekreacyjnych a plac zabaw i boisko pozwoli na wykorzystanie go przez uczniów i mieszkańców gminy po zajęciach.