Projekty

„Zielony Świat Bez Granic, czyli plac integracyjny zatopiony w zieleni”
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady"
Celem projektu jest stworzenie przestrzeni dla mieszkańców Osiedla, Dzielnicy, oraz Miasta, która będzie ŁĄCZYĆ a nie dzielić. Projektowany plac ma łamać bariery pomiędzy POKOLENIAMI, oraz skracać dystans dzielący OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE od tych, dla których świat stoi otworem. Jego wyposażenie, wkomponowane w nietuzinkową ZIELEŃ tzw. Łączkę ekologiczną, może stanowić doskonały MATERIAŁ EDUKACYJNY dla lokalnych przedszkoli i szkół i ma być narzędziem w realizacji zakładanego celu.