Projekty

Rewitalizacja Ośrodka Rehabilitacyjnego Dla Chorych Na Stwardnienie Rozsiane "Wichrowe Wzgórze"
STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE ICH OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
Projekt obejmuje rewitalizację otoczenia Ośrodka Rehabilitacyjnego „Wichrowe Wzgórze” w Siemianowicach Ślaskich przy ul Wiejskiej 2 poprzez przeprowadzenie pielęgnacji zieleni (trawniki, klomby, krzewy), oczyszczenie terenu z pozostałości starych, uschniętych lub połamanych nasadzeń, przeprowadzenie wykoszeń, usunięcie zniszczonych elementów małej architektury dokonanie nowych nasadzeń krzewów iglastych, odbudowę kwiatostanu na tym terenie.