Projekty

ODNOWA KOŃSKIEGO ZDROWIA
Fundacja KOŃSKIE ZDROWIE w Elblągu
To pomysł na poprawienie warunków bytowych dla koni używanych do hipoterapii i rekreacji - poprzez zakup i montaż stajni modułowej oraz posadowienie krytej ujeżdżalni – hali namiotowej, która pozwoli na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych na koniach przez cały rok. Moim celem jest odnowienie działalności Fundacji która rehabilituje dzieci hipoterapią, tak jak założyciel FKZ-Mój Tata, jestem społecznikiem i chcę kontynuować Jego dzieło :)