Projekty

biofilia (ogród terapeutyczno-edukacyjny)
Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca
Innowacyjny projekt stworzenia przy hospicjum dla dzieci „Bursztynowa Przystań” całorocznego ogrodu tropikalnego, umożliwiającego pacjentom oraz ich bliskim, a także innym osobom stały kontakt z przyrodą - kwitnącymi roślinami, różnobarwnymi motylami, mrówkami parasolowymi. Wiecznie zielona przestrzeń pełni m.in. funkcję terapeutyczną , integracyjną i edukacyjną, co pozwoli wyznaczyć niekonwencjonalne kierunki w rozwiązywaniu problemów opieki paliatywnej.