Projekty

Remont XIX wiecznego domu w Drewnicy, na Żuławach Wiślanych i adaptacja stodoły.
Fundacja Piękne Drzewo
Ten dom jest siedzibą Fundacji. Chcemy dokończyć remont, wyposażyć go tak aby służył lokalnej społeczności i stanowił atrakcję turystyczną. Główne działania mają służyć wyrównywaniu szans dzieci ze wsi, ułatwić im dostęp do zajęć pozaszkolnych takich jakie mają dzieci w mieście (nauka języków obcych, warsztaty artystyczne,projekcje filmowe, półkolonie). Przekazać im idee wolontariatu, żeby w przyszłości pomagali innym. Komercyjne wykorzystanie siedziby ma zapewnić środki na realizację celów.