Projekty

Młodzi i Samodzielni
Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci
Projekt zakłada zakup i wyposażenie lokalu na terenie Warszawy na potrzeby mieszkania treningowego, przeznaczonego dla młodych osób wychodzących na prostą po życiowych zawirowaniach przy wsparciu terapeutów, mentorów i asystenta. Działania prowadzące do zamiany zapisane w indywidualnym kontrakcie realizowanym max przez 2 lata, wymóg pracy lub nauki, częściowego lub całkowitego ponoszenia opłat eksploatacyjnych. Rekrutacja przez OPSy i ngo lub samodzielne zgłoszenia przez stronę projektu.